Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software
News
Tin tức

  AKB đón tiếp ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao đổi với ban lãnh đạo công ty.


Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu về AIC và AKB.


<

Mọi người nói chuyện vui vẻ và giới thiệu về môi trường làm việc của AIC và AKB.

 

 

Ảnh lưu niệm với ông Nguyễn Thành Hưng, thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông