Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software
News
Tin tức

  AKB đón cựu thủ tướng Nhật Murayama Tomiichi sang thăm


Cựu Thủ tướng Nhật Bản, Murayama Tomiichi, Chủ tịch ủy ban liên lạc của Hòa bình và Hữu nghị Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm AKB


Ban lãnh đạo công ty tặng hoa Cựu Thủ tướng Nhật Bản, Murayama Tomiichi


Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu về AIC và AKB.

Mọi người tập trung trao đổi về công việc.

Sau buổi họp bà Ngọc bắt tay với cựu thủ tướng.
Ông Mạnh giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của công ty với cựu thủ tướng

Mọi người chào thủ tướng ra về


Ảnh lưu niệm với cựu thủ tướng Nhật Bản, Murayama Tomiichi