Phần mềm quản lý gia phả


Lĩnh vực kinh doanh
Sản phẩm nổi bật
Phát triển phần mềm hướng tới thị trường Nhật Bản. Phái cử nhân lực IT tới công ty khách hàng như phái cử LTV, kĩ thuật viên…
Phát triển phần mềm - gia phả

Nhập các loại dữ liệu, tạo bản vẽ CAD.

Tạo bản vẽ CAD - gia phả

Tạo model và tạo bản vẽ sử dụng TEKLA (Building Information Modeling(BIM) thực hiện tạo và quản lý model 3D).

tạo model và bản vẽ sử dụng TEKLA - gia phả

Tạo DVD sử dụng trong các đám cưới…Tạo dữ liệu tranh mô phỏng ảnh chân dung.

Tạo DVD trong đám cưới - gia phả
Tin tức