Development
Dự án điển hình

Dự án điển hình

 

Phần mềm

 

Nội dung phát triển Môi trường phát triển
Hệ thống quản lý doanh thu Windows 2000、VB6、Access 2000
Hệ thống hỗ trợ vẽ công nghiệp Windows XP、VB.NET,  Oracle 10g、Excel
Hệ thống hỗ trợ chế tạo tàu thuyền Windows XP、VB6、Oracle 10g、Excel
Hệ thống Supply chain simulation (quản lý dữ liệu trên Excel) Windows XP、VB6、Excel
Phát triển Website hỗ trợ học tiếng Nhật ASP.NET、SQLServer
Hệ thống hỗ trợ việc tính toán ngày công làm việc, đơn đặt hàng, lương… Windows XP、VB.NET、Oracle 10g
Hệ thống quản lý báo cáo bệnh lý (After Incident Report) sử dụng trong các bệnh viện Windows2003Server/XP 、ASP、VBScript、JavaScript、Postgre SQL
Phần mềm quản lý hóa đơn GTGT sử dụng trong các doanh nghiệp WindowsXP 、 VB.NET, SQL Server, Excel
Hệ thống quản lý đơn đặt hàng vẽ tranh mặt người ASP.NET、SQL Server
Hệ thống quản lý lịch công tác của bác sỹ trong ngày nghỉ PHP, MySQL, Linux, Apache

 

TEKLA

 

・ Tạo model 3D, bản vẽ GA, bản vẽ Assembly của lò hơi,… trong nhà máy phát điện.
・ Tạo model 3D, bản vẽ GA, bản vẽ Assembly của Step rod;
・ Tạo model 3D, bản vẽ GA, bản vẽ Assembly của cầu phao
・ Tạo model 3D, bản vẽ GA, bản vẽ Assembly của thiết bị tạo nước nóng ở áp suất thấp trong nhà máy phát điện.

 

Phái cử nhân lực

 

・ Đã phái cử lập trình viên sang công ty TNHH phần mềm KB Software trong 2 năm (tới tháng 3 năm 2010) để phát triển phần mềm tại Nhật Bản.